Jak się ma Narodowy Program Mieszkaniowy

Jak wynika z informacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zadanie pod nazwą Narodowy Program Mieszkaniowy jest. Niemniej idzie dość opieszale co nie jest dobrym sygnałem dla beneficjentów programu oraz inwestorów. Czyżby brak zaufania?

 

Mija rok od podjęcia ucwały przez Radę Ministrów o powołaniu Narodewego Programu Mieszkaniowego. Jak na razie mamy cele i założenia. Mamy też dobre słowo, że będzie dobrze. Sprawdźmy zatem jak wyglądają planowane działania oraz ewentualne wsparcie.

 

Planowane działania w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego

Działania rządu prowadzące do osiągnięcia celów Programu będą miały kompleksowy charakter - jak twierdzi ministerstwo. Będą obejmować zarówno sferę regulacyjną, odnoszącą się do procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz zarządzania istniejącym zasobem mieszkaniowym, jak również działania finansowe, wspierające określone obszary budownictwa mieszkaniowego.

 

Działania te obejmują:

  • wprowadzenie kompleksowych zmian prawnych usprawniających proces inwestycyjno-budowlany (Kodeks urbanistyczno-budowlany);
  • zmiana regulacji określających zasady funkcjonowania rynku najmu, w tym racjonalizacja zasad gospodarowania zasobem mieszkań komunalnych;
  • rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w segmencie dostępnych mieszkań, w tym aktywizacja nowego spółdzielczego budownictwa lokatorskiego;
  • zwiększenie podaży mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach, w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa (zgromadzonych w Narodowym Funduszu Mieszkaniowym), w ramach systemu wynajmu mieszkań, w tym z opcją docelowego przeniesienia prawa własności. W ramach tego działania planuje się pilotażowo skorzystać z doświadczeń Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczących finansowania budownictwa mieszkaniowego za pośrednictwem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
  • uruchomienie kompleksowego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego (budownictwo realizowane m.in. przez samorządy gminne, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe), rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą realizować ten rodzaj budownictwa ze wsparciem publicznym;
  • wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe (m.in. budowa domu jednorodzinnego, zakup mieszkania, wpłata partycypacji lub wkładu mieszkaniowego, remont lub wykończenie mieszkania/domu) przez umożliwienie oszczędzania na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych;
  • wspieranie mniej zamożnych gospodarstw domowych w ponoszeniu wydatków związanych z zaspokajaną potrzebą mieszkaniową w ramach zmodyfikowanego systemu dodatków mieszkaniowych;
  • wsparcie realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, w tym jako jeden z aspektów zintegrowanych projektów rewitalizacji, przywracających funkcje mieszkaniowe na obszarach zurbanizowanych i zdegradowanych społecznie;
  • uwzględnienie spraw mieszkaniowych w polityce senioralnej, w tym jakościowa i ilościowa optymalizacja zasobów mieszkaniowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą stosownie do specyfiki wyzwań zmieniającej się struktury wiekowej społeczeństwa.

 

Wsparcie budownictwa społecznego

Ze środków publicznych udzielane są dopłaty do oprocentowania kredytów i obligacji w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych.

 

Po takich informacjach serce roście a czas płynie. Mając jednak na uwadze, że kadencja rządu jest na półmetku, możemy się zapewne spodziewać już niebawem widocznego przyspieszenia. Żeby jednak nie oznaczało to klasycznego: byle jak, byle było.