Lokatorskie mieszkania spółdzielcze

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, to jedna z form użytkowania mieszkań spółdzielczych. Przez wiele lat dyskwalifikowana w Polsce, wraca na rynek budownictwa mieszkaniowego. Jaki będzie ostateczny efekt? Zobaczymy.

 

Potocznie nazywane Mieszkaniem Lokatorskim, zgodnie z warunkami zapisanymi w ustawie i umowie ze spółdzielnią, po przekształceniu może stać się własnością lokatora. Do tego czasu, właścicielem mieszkania jest spółdzielnia, a my użytkujemy je jak własne. Ponadto wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie takiego mieszkania nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że zmieni się sposób korzystania lub przeznaczenia lokalu.

 

Lokatorskie prawo do lokalu nie jest dziedziczne, jednakże osobom bliskim przysługuje roszczenie o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, lub zwrot wkładu mieszkaniowego.

Lokatorskie prawo do lokalu nie może zostać obciążone hipoteką i nie podlega egzekucji komorniczej co oznacza, że lokator nie straci go jeśli tylko reguluje swoje zobowiązania w stosunku do spółdzielni.

 

lokatorskie a

 

Mieszkanie w spółdzielni, czy na wolnym rynku?

Wystarczy wpłata 10-20% wartości mieszkania lokatorskiego, bez konieczności zaciągania indywidualnego kredytu. Pozostałe koszty budowy lokator spłaca bezpośrednio spółdzielni wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

Zakup mieszkania na wolnym rynku, wiąże się z koniecznością zapłacenia 100% ceny ze środków własnych lub z zaciągniętego kredytu.

 

Ponieważ spółdzielnia nie zarabia na budownictwie mieszkaniowym, za mieszkanie płacimy tyle ile kosztowało jego wybudowanie, czyli bez zysku i marży deweloperskiej.

Podsumowując, każdy kto może wpłacić 10-20% wkładu mieszkaniowego i terminowo regulować opłaty do spółdzielni, ma prawo ubiegać się o mieszkanie lokatorskie.

 

Czy spółdzielnie w Twojej okolicy chcą budować tanie mieszkania? Może warto je do tego zachęcić?

 

Wybierz mieszkanie dla siebie