Nowa inwestycja w Gdańsku. Ruszają zapisy na mieszkania lokatorskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakoniczyn” w Gdańsku rozpoczyna inwestycję mieszkaniową, dzięki której powstaną 363 mieszkania, w tym 322 mieszkania spółdzielcze – lokatorskie. 

Ruszają zapisy i z pewnością warto rozważyć możliwość zakupu nowego mieszkania. 

Nowa inwestycja mieszkaniowa, którą zrealizuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakoniczyn” w Gdańsku przy ulicy Pastelowej jest z pewnością ciekawą ofertą nie tylko dla tych, którzy chcą mieszkanie nabyć na własność natychmiast ale i dla tych, którzy wolą zdecydować się na mieszkanie lokatorskie i spłacać kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię.

 

Realizacja inwestycji podzielona została na dwa zadania

ZADANIE I – obejmuje BUDYNEK A wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu – realizowany będzie na zasadach komercyjnych. W ramach tego ZADANIA zostanie wybudowany budynek, w którym znajdzie się 41 mieszkań o powierzchniach 28,68-65,52 m², 7 lokali usługowych o powierzchniach 47,93-97,4 m² oraz hala garażowa w podziemiu. Planowane rozpoczęcie sprzedaży mieszkań i lokali usługowych w tym budynku to II/III kw. 2021.

 

 

 

ZADANIE II – obejmuje realizację BUDYNKÓW B, C, D, E, E1, F, F1 i G wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W ramach tego ZADANIA zostaną wybudowane 322 mieszkania, 6 lokali usługowych wraz z halami garażowymi w podziemiu. Planowane rozpoczęcie inwestycji I/II kw. 2021.

Realizacja tego ZADANIA odbywać się będzie w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych a do mieszkań zrealizowanych w ramach tej części, ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali. Na realizację tych budynków SM „Zakoniczyn” zaciągnie kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, który swoją działalnością ma za zadanie wspierać budownictwo społeczne, między innymi budowę mieszkań, w celu ustanawiania praw lokatorskich.

 

Osoby, które dokonają tu zgłoszenia otrzymają na początku października 2020 maila ze specjalnym linkiem kierującym do formularza zapisów.

Powstała tak lista zostanie przekazana bezpośrednio do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” w Gdańsku. Pracownicy będą się następnie kontaktować z zainteresowanymi i ustalać szczegóły dalszego postępowania.

 

Istotnym jest szybka rejestracja po otrzymaniu linku ze względu na ograniczoną liczbę mieszkań.

 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

 

Przypomnijmy, że nabycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania nie wiąże się z wykazaniem się zdolnością kredytową. W pierwszym etapie konieczne będzie podpisanie umowy rezerwacyjnej i wpłata 4000,00 zł. brutto. Do końca 2020 roku planowane jest podpisywanie umów o wybudowanie i ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W okresie 21 dni od dnia podpisania ww. umowy konieczne będzie uzupełnienie wkładu mieszkaniowego.

Spłata pozostałej części kredytu, jaki zaciągnie Spółdzielnia w części przypadającej na dany lokal następuje dopiero po zasiedleniu (pierwsze zasiedlenie przewidywane jest na I/II kw.2022). W miesięcznych opłatach, wraz z kosztami eksploatacyjnymi, lokatorzy będą spłacać ratę kredytu. Wysokość spłacanego kredytu będzie wynikała z podpisanej przez Spółdzielnię umowy kredytowej, której wyciąg będzie załącznikiem do umowy o budowę.

Po spłaceniu całości zadłużenia możliwe będzie wyodrębnienie lokalu i przeniesienie jego własności na nabywcę. Kredyt przewidziany jest do spłaty przez trzydzieści lat, ale wcześniejsza spłata  zadłużenia umożliwi wcześniejsze wyodrębnienie i nabycie lokalu na własność.

 

Na liście przekazanej do SM „Zakoniczyn” znajdą się wyłącznie osoby, które skorzystają z formularza, do którego link otrzymają od nas drogą mailową.

Aby go otrzymać, już teraz warto zarejestrować się w bazie, do której prowadzi poniższy link: