Formularz zgłoszeniowy
dla inwestycji mieszkaniowej przy ul. Pastelowej w Gdańsku
realizowanej przez SM "Zakoniczyn"
w ramach budowy mieszkań spółdzielczych lokatorskich
z możliwością dojścia do własności

 

Witamy Państwa na stronie rejestracji osób zainteresowanych nabyciem mieszkania w systemie lokatorskim w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” w Gdańsku w planowanej do realizacji inwestycji przy ulicy Pastelowej w Gdańsku.

 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

Zapisy obejmują ZADANIE II – realizację BUDYNKÓW B, C, D, E, E1, F, F1 i G wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W ramach tego ZADANIA zostaną wybudowane 322 mieszkania, 6 lokali usługowych wraz z halami garażowymi w podziemiu. Planowane rozpoczęcie inwestycji I/II kw. 2021.

Realizacja tego ZADANIA odbywać się będzie w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych a do mieszkań zrealizowanych w ramach tej części, ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali. Na realizację tych budynków SM „Zakoniczyn” zaciągnie kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, który swoją działalnością ma za zadanie wspierać budownictwo społeczne, między innymi budowę mieszkań, w celu ustanawiania praw lokatorskich.

 

  • Nabycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania nie wiąże się z wykazaniem się zdolnością kredytową.
  • W pierwszym etapie konieczne będzie podpisanie umowy rezerwacyjnej i wpłata 4000,00 zł brutto.
  • Do końca 2020 roku planowane jest podpisywanie umów o wybudowanie i ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
  • W okresie 21 dni od dnia podpisania ww. umowy konieczne będzie uzupełnienie wkładu mieszkaniowego (każdemu lokalowi mieszkalnemu będzie przypisane jedno miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej), a wkład wyniesie do 30% wstępnej wysokości kosztów realizowanego mieszkania.

 

Spłata pozostałej części kredytu, jaki zaciągnie Spółdzielnia w części przypadającej na dany lokal następuje dopiero po zasiedleniu (pierwsze zasiedlenie przewidywane jest na I/II kw.2022. W miesięcznych opłatach, wraz z kosztami eksploatacyjnymi, lokatorzy będą spłacać ratę kredytu.

Wysokość spłacanego kredytu będzie wynikała z podpisanej przez Spółdzielnię umowy kredytowej, której wyciąg będzie załącznikiem do umowy o budowę.

 

Po spłaceniu całości zadłużenia możliwe będzie wyodrębnienie lokalu i przeniesienie jego własności na nabywcę. Kredyt przewidziany jest do spłaty przez trzydzieści lat, ale wcześniejsza spłata zadłużenia umożliwi wcześniejsze wyodrębnienie i nabycie lokalu na własność.

 

Lista osób, które zapisały się w tej bazie zostanie przekazana bezpośrednio do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” w Gdańsku.

 

Pracownicy spółdzielni będą się z Państwem kontaktować zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 


 

Zadanie II SM Zakoniczyn - formularz zgłoszeniowy

 

Aby zgłoszenie zostało wysłane należy:

  • wypełnić wszystkie pola,
  • potwierdzić zaznajomienie się z regulaminem oraz polityką prywatności,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz kontak ze strony SM "Zakoniczyn".

 

Wprowadź nazwisko

Wprowadź imię

Wprowadź numer telefonu

Wprowadź adres e-mail

Zapoznaj się z regulaminem serwisu.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Wyraź zgodę

Wyraź zgodę

Wyraź zgodę

Nieprawidłowe dane