Czym jest Narodowy Program Mieszkaniowy?

Narodowy Program Mieszkaniowy kojarzy się głównie z programem Mieszkanie Plus, co nie do końca jest prawdą. Program nie ogranicza się do promowanego filaru budownictwa socjalnego, to również budownictwo spółdzielcze obejmujące mieszkania lokatorskie.

 

Między budownictwem socjalnym a spółdzielczym jest zasadnicza różnica. W spółdzielniach mieszkaniowych, lokatorskie prawo do lokalu można przekształcić w odrębną własność w każdej chwili. Od samego początku można decydować.

 

Struktura Narodowego Programu Mieszkaniowego

W programie tym istnieją niezależnie dwa filary. Oba wcześniej wspomniane: mieszkania lokatorskie oraz mieszkania socjalne.

 

npm1

 

Dla kogo mieszkanie lokatorskie

Spółdzielcze mieszkania lokatorskie skierowane są, co do zasady, do każdego. Oczywistym jednak jest, że są tacy, których stać na apartamenty w centrum miasta. Oni niekoniecznie muszą się programem interesować.

 

npm2

 

Nowoczesne i nowe osiedla

Budowa mieszkań lokatorskich przez spółdzielnie mieszkaniowe nie ogranicza się jedynie do istniejących już spółdzielni. Należy spodziewać się w niedługim czasie powstania wielu nowych spółdzielni mieszkaniowych. Stworzą one zupełnie nowy obraz niewykorzystanych dotąd terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

 

Ile kosztuje takie mieszkanie

Ceny mieszkań są różne. W przypadku mieszkań nowych wszystko zależy od lokalizacji i standardu. Nowoczesne mieszkania lokatorskie oscylują zatem w okolicach 3 do 4 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Takie bowiem są realne koszty gruntu i budowy. Spółdzielnie nie dorzucają żadnej marży, gdyż działają bezwynikowo i tym różnią się od deweloperów.  Poniżej kalkulacja dla kwoty średniej – 3500 zł za metr kwadratowy.

 

Lokatorskie czy odrębna własność

Tu wybór należy do spółdzielcy. W każdej chwili mieszkanie lokatorskie – zgodnie z ustawą – na żądanie lokatora może zostać przekształcone w odrębną własność. Nie ma zatem żadnych obaw dotyczących własności mieszkania.

 

Wybierz mieszkanie dla siebie