Jest ustawa – rusza budowa mieszkań lokatorskich

W dniu 9.05.2017 r rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

 

Zmiany w zasadach realizacji programu społecznego budownictwa czynszowego w ramach projektowanych rozwiązań będą miały na celu ułatwienie inwestorom realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, także poprzez dopuszczenie do realizacji w ramach programu mieszkań spółdzielczych lokatorskich. Ma to na celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie z rządowego programu „ Mieszkanie plus” i przywrócić ideę spółdzielczych mieszkań lokatorskich.

W ramach programu Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał spółdzielniom nisko oprocentowanych kredytów mieszkaniowych.

Obecnie spółdzielnie budują rzadko nowe mieszkania i tylko wyłącznie na własność, gdzie kupujący ponosi pełne koszty budowy.

Boom budowy mieszkań lokatorskich przypadał na lata 70-80 XX wieku. Spółdzielnie budowały je dzięki tanim kredytom od państwa, które były częściowo umarzane.

Rządowy projekt przewiduje, że spółdzielnie same będą określały wysokość wnoszonego wkładu mieszkaniowego oraz warunki ubiegania się o mieszkanie. Nie przewiduje on jednak możliwości umorzenia części kredytu i wykupu mieszkań na własność co już na starcie jest sprzeczne z innymi ustawami.

Z tej formy pomocy państwa na budowę mieszkań pod wynajem korzystać mogą także komunalne towarzystwa budownictwa społecznego ( TBS), dla których nowelizacja przewiduje zmiany takie jak: podwyższenie poziomu partycypacji z 25% do 30% kosztów budowy, podwyższenie limitu dochodów uprawniających do najmu lokalu mieszkalnego, uelastycznienie zasady proporcjonalnego podwyższenia czynszu w przypadku przekroczenia przez najemcę określonych w ustawie progów dochodowych.

 

Wybierz mieszkanie dla siebie