Program “Mieszkania Lokatorskie”,

to znana od lat idea w nowoczesnym wydaniu.

radosna rodzina w nowym mieszkaniu

Program “Mieszkania Lokatorskie” to inicjatywa wsparcia spółdzielni mieszkaniowych w całej Polsce w budowie nowych mieszkań, przy wykorzystaniu preferencyjnego finansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Mieszkania budowane w programie są tańsze od deweloperskich, a jednocześnie bardziej dostępne: spłata własnego „M” następuje w czynszu, bez konieczności zaciągania kredytu przez lokatora.

 

Idea mieszkań spółdzielczych jest znana od lat i zabezpieczona Ustawą, teraz w nowoczesnym wydaniu z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i technologii stanowi skuteczne rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce.

Nowe mieszkania w systemie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, bądź najmu z dojściem do własności to propozycja dla osób, które nie chcą, lub nie mogą wziąć kredytu na mieszkanie.

 

To najkorzystniejsza i najtańsza na rynku możliwość zdobycia własnego Mieszkania.

Program Mieszkania Lokatorskie to jedyny taki program wsparcia skonstruowany dla spółdzielni mieszkaniowych w całej Polsce. 

Zdolność kredytowa przyszłych lokatorów nie jest badana – kredyt zaciąga spółdzielnia i to właśnie ona gwarantuje w banku jego spłatę. Nie jest także weryfikowany wiek osób ubiegających się o mieszkanie. Lokatorzy muszą jedynie zadbać o wkład własny i spłacać na bieżąco raty za lokal, w którym mieszkają, do czasu jego wykupu bądź rezygnacji z użytkowania mieszkania.

Spółdzielnia przechodzi procedurę uzyskania kredytu na budowę osiedla, jego spłata następuje w czasie maksymalnym 30 lat. W tym czasie raty odpowiednie do wielkości mieszkania spłaca przyszły właściciel mieszkania. Zdolność kredytowa najemcy czy lokatora nie jest badana.

 

Jakie opłaty ponosi lokator/najemca i kiedy?

 • przy rezerwacji mieszkania lokator/najemca wpłaca opłatę rezerwacyjną
 • w terminie ok 2-4 miesięcy od rezerwacji podpisując umowę o budowę wpłaca wkład własny (czyli 25-28% wartości mieszkania)
 • po około 2 latach budowy przy odbiorze kluczy wpłaca 3-miesięczną kaucję,
 • po wydaniu kluczy do mieszkania - czynsz i opłaty eksploatacyjne wg zużycia, spłacając tym samym już kredyt.

 

Są to prognozowane terminy, mogą się delikatnie zmieniać w zależności od inwestycji.

Mieszkania dostępne w programie są tańsze od deweloperskich ponieważ spółdzielnie mogą skorzystać z najlepszego na rynku finansowania- kredyt jest na preferencyjnych warunkach, tzn. 0% marży i 2% WIBOR. Możliwe są również do uzyskania dopłaty z różnych funduszy znacznie obniżające raty za mieszkania.

 

Spółdzielnie nie doliczają do ceny swoich marży- zarabianie na swoich członkach jest zabronione ustawowo, cena mieszkania jest więc sumą kosztów jego budowy. Wszystko to sprawia, że miesięczne raty za mieszkania są niższe niż najem w danej lokalizacji.

Proces przygotowania, a później budowy jest wspierany przez zespół profesjonalistów, dzięki czemu inwestycje są korzystne ekonomicznie i możliwe do zrealizowania - program zapewnia know-how prowadzenia dużych projektów budowlanych, sposobu ich finansowania i realizacji od „A” do „Z” - jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo zarówno spółdzielni, gminie jak i lokatorom.

Zasady wykupu mieszkań reguluje ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r.

Każda kolejna zapłacona rata miesięczna za mieszkanie wliczana jest w jego stopniowe, sukcesywne spłacanie. Najwcześniej po 5 latach spłaty mieszkania można (ale nie trzeba) wykupić swoje mieszkanie - tzn. spłacić pozostałą część kosztów jego budowy.


Kwotę wykupu oblicza się w następujący sposób:


kwota wykupu = cena mieszkania (koszt budowy) - wkład własny - część kapitałowa wszystkich wpłaconych do tego czasu rat + ewentualna opłata za wykup gruntu

Preferencyjny kredyt, który zaciąga spółdzielnia na budowę oprocentowany jest na najlepszych warunkach na rynku: 0% marży przez 30 lat i 2% WIBOR przez pierwsze 5 lat. Sprawia to, że miesięczne raty za spłatę mieszkań są kilkukrotnie niższe niż w przypadku spłaty kredytu hipotecznego czy najmu.

Partnerstwo jedynego państwowego banku o najlepszej renomie dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.

Przykładowe mieszkanie 28 m2


595 zł / miesięcznie

MIESZKANIE W PROGRAMIE


1300 zł / miesięcznie

RYNKOWA średnia cena najmu mieszkania

w okolicy miejsca inwestycji

Wszystkie prawne aspekty procesu budowy mieszkań przez spółdzielnie, uzyskiwania prawa spółdzielczego do lokalu a także wszystkie prawa i obowiązki zarówno lokatora jak i spółdzielni z tym związane określa Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r., a także regulaminy i statuty spółdzielni.


Nadzór nad prawidłowością realizacji inwestycji spółdzielczych pełni Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie, Krajowa Rada Spółdzielcza, zgodnie z kompetencjami ustanowionymi w Statucie i Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych, a także inspektorzy bankowi- nadzór z banku, który udziela finansowania jest bardzo dokładny i drobiazgowy.


Realizacja inwestycji budowlanej jest podzielona na etapy. Każdy z etapów, odpowiadający transzom wypłacanego przez bank kredytu jest wnikliwie kontrolowany zarówno przez pracowników banku, jak i inspektora wyznaczonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową.


Dodatkowo, zgodnie z zapisami ustawowymi przeprowadzany jest audyt wewnętrzny Spółdzielni oraz okresowe lustracje przewidziane w ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Wszystkie inwestycje mieszkaniowe organizowane przy wsparciu programu Mieszkania Lokatorskie powstają w najnowszych technologiach budowy, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i funkcjonalnych udogodnień. Budowane są garaże podziemne lub parkingi powierzchniowe dla każdego mieszkania; każde mieszkanie posiada balkon, taras bądź ogródek; budynki wyposażone są w windy I ekologiczne oświetlenie oraz inne sprzyjające środowisku rozwiązania (w zależności od inwestycji), a części wspólne zawierają rowerownie, wózkownie i place zabaw. Rozkłady mieszkań są funkcjonalne i różnorodne. 


Gotowe lokale oddawane będą lokatorom w stanie wymaganym przez kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego: podstawowe wykończenie jest już w cenie lokalu.


Zapewnione są:

 • powłoki malarskie ścian i sufitów,
 • okładziny podłogowe we wszystkich pomieszczeniach,
 • okładziny ścian w węzłach sanitarnych,
 • aneksach kuchennych i kuchniach,
 • wewnętrzna stolarka drzwiowa,
 • gniazdka elektryczne i grzejniki,
 • w łazienkach: kabina natryskowa, umywalka oraz miska ustępowa.
 • w kuchniach / aneksach kuchennych: kuchenka gazowa lub elektryczna i piekarnik gazowy lub elektryczny.


Spółdzielnie często decydują się na proponowanie dodatkowo płatnych pakietów wykończeń, więc każdy lokator/najemca może wybrać dodatkowo płatny standard wykończenia.

Różne modele finansowania,

różne kryteria rezerwacji mieszkań.

Współpracując ze spółdzielniami mieszkaniowymi program “Mieszkania Lokatorskie” kładzie nacisk na jak najkorzystniejsze warunki finansowe projektu, a co za tym idzie - na jak najniższe, nieuciążliwe w spłacie miesięczne raty dla lokatorów.

 

Projekty mieszkaniowe w programie „Mieszkania Lokatorskie” mogą powstawać przy wsparciu gminy, bądź bez, z wykorzystaniem różnych form finansowania i dopłat. W zależności od tego, jaki typ finansowania wybierze dana spółdzielnia, inne są kryteria rezerwacji mieszkań i warunki spłaty.

 

Inwestycje w spółdzielniach w programie i ich zasady mogą się więc różnić. Szczegóły opisane są na dedykowanych stronach np.: www.osiedlekalwinowka.pl; www.aleja-platanowa.pl).

szczęśliwa rodzina wielopokoleniowa w domu na kanapie

Spółdzielcze lokatorskie

prawo do mieszkania

 • kredyt na budowę zaciąga spółdzielnia, 
 • lokatorzy spłacają swoją część w czynszu, w okresie maksymalnie 30 lat,
 • możliwość wykupu mieszkania następuje już po 5 latach,
 • jeśli spółdzielnia zaciąga kredyt budowlany, - brak kryteriów dochodowych i innych dla lokatorów, mieszkania oddawane są w stanie deweloperskim i można je wynajmować,
 • przy kredycie SBC odsetki, czyli koszt kredytu to jedynie 2% WIBOR oraz 0% marży banku, natomiast lokatorów obowiązują kryteria rezerwacji. Mieszkania są oddawane w stanie wykończonym.

Najem z dojściem do własności 

mieszkania w spółdzielni

 • kredyt na budowę zaciąga spółdzielnia, 
 • najemcy spłacają swoją część w czynszu, w okresie maksymalnie 30 lat, 
 • możliwość wykupu mieszkania następuje po 10 latach. 
 • mieszkania są oddawane w stanie wykończonym

Jeśli inwestycja uzyska grant z Funduszu Dopłat (co jest równoznaczne ze spłatą ok. 30% wartości mieszkania), wówczas mieszkanie może zostać wykupione nie po 10, a po 15 latach.

W każdym przypadku po spłacie mieszkania przechodzi ono na własność osoby dotychczas spłacającej mieszkanie, a zdolność kredytowa oraz wiek lokatora/najemcy nie są badane.

Proces uzyskania

mieszkania lokatorskiego

Zapisanie się na listę zainteresowanych lub zapoznanie się ze stroną www danej i inwestycji

Zapoznanie się z regulaminami i wzorami umów danej inwestycji

Wybór mieszkania

Dokonanie zgłoszenia rezerwacyjnego mieszkania

Podpisanie umowy rezerwacyjnej w siedzibie spółdzielni lub online, oraz wpłata opłaty rezerwacyjnej

Zebranie 100% chętnych na mieszkania

Podpisanie umowy o budowę, wpłata wkładu własnego

Realizacja budowy

Na 30 dni przed planowanym przekazaniem mieszkania wpłata kaucji w wysokości 3 miesięcznych opłat

Zakończenie budowy, odebranie kluczy do swojego mieszkania, start spłacania mieszkania

Chcę zarezerwować mieszkanie,

jakie ponoszę opłaty i kiedy?

Rezerwacja mieszkania

lokator/najemca wpłaca opłatę rezerwacyjną 

(w zależności od inwestycji, ok. 3000 - 5000 zł)

Podpisanie umowy o budowę

po ok. 2-5 miesiącach od rezerwacji

podpisując umowę o budowę należy opłacić wkład własny 

(czyli 10-28% wartości mieszkania)

Przy odbiorze kluczy

po ok. 2 latach od podpisania umowy o budowę 

(po wybudowaniu mieszkań)

należy opłacić 3-miesięczną kaucję (rata x3 + eksploatacja x3)

Po wydaniu kluczy do mieszkania

co miesiąc

rata (spłata kredytu) i opłaty eksploatacyjne

Terminy są prognozowane i mogą się delikatnie zmieniać w zależności od inwestycji.