Regulamin serwisu


 
 
 

I. Postanowienia ogólne:

Korzystanie z serwisu mieszkanialokatorskie.pl (zwanego dalej Serwisem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie.

Użytkownicy Serwisu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony mieszkanialokatorskie.pl i podmiotu będącego właścicielem serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa. Użytkownikami serwisu mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora mieszkanialokatorskie.pl

Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w zakładce KONTAKT.

 

II. Wpisy użytkowników:

Wpisem Użytkownika jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Serwisie, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części. Są to między innymi wypowiedzi na temat serwisu kierowane na adres e-mail serwisu, dane wprowadzane podczas wyszukiwania, dane wprowadzane za pośrednictwem formularzy itp.

 

III. Korzystanie z serwisu:

Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

Użytkownik nie może korzystać z serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.

Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.

Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.

Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie.

Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje jego regulamin Użytkownik podając adres e-mail przy zgłoszeniu zapisu na mieszkanie w Serwisie zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail. Wycofanie zgody oznacza usunięcie rejestracji i jest możliwe poprzez kontakt mailowy z administratorem danych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swój adres e-mail z bazy mieszkanialokatorskie.pl wysyłając stosowny e-mail na adres rodo@mdkredytowy.pl.

 

IV. Gwarancja:

Właściciel serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.

Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

 

V. Czas obowiązywania Regulaminu:

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.

Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.