Użytkowanie wieczyste przejdzie do historii

Od 2019 roku skończy się tak zwane użytkowanie wieczyste gruntów.  Dotyczy to co prawda jedynie gruntów zabudowanych nieruchomościami budynkowymi lub lokalami, które mają przeznaczenie mieszkalne, ale to już dobry początek.

 

Zmiana w prawie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Rząd zaproponuje osobom, chcącym uregulować niezbędne opłaty wcześniej niż w ciągu 20 lat odpowiednie bonifikaty. Projekt zakłada również, żeby od 1 stycznia 2019 roku zlikwidować możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego w celach mieszkaniowych. Wyłącza to możliwość, jak obecnie, występowania związanego prawa własności lokalu lub budynku z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

 

Koniec ery niewłasnej własności

Zgodnie z art. 233 kodeksu cywilnego użytkowanie wieczyste pozwala na:

- korzystanie z gruntu w granicach umowy, ustaw i zasad współżycia społecznego,

- pobieranie pożytków i innych dochodów

- rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego, jednak z ograniczeniami w stosunku od prawa własności.

Czas trwania prawa użytkowania wieczystego mieści się od 40 do 99 lat, z możliwością przedłużenia.

 

Większość spółdzielni mieszkaniowych w Polsce korzysta z gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi na gruntach w użytkowaniu wieczystym, Część już je wykupiła, nawet po preferencyjnych warunkach. Teraz nie będzie już przeszkód do ustanowienia faktycznej własności.