Od 2019 roku skończy się tak zwane użytkowanie wieczyste gruntów.  Dotyczy to co prawda jedynie gruntów zabudowanych nieruchomościami budynkowymi lub lokalami, które mają przeznaczenie mieszkalne, ale to już dobry początek.

 

Zmiana w prawie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Rząd zaproponuje osobom, chcącym uregulować niezbędne opłaty wcześniej niż w ciągu 20 lat odpowiednie bonifikaty. Projekt zakłada również, żeby od 1 stycznia 2019 roku zlikwidować możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego w celach mieszkaniowych. Wyłącza to możliwość, jak obecnie, występowania związanego prawa własności lokalu lub budynku z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

 

Koniec ery niewłasnej własności

Zgodnie z art. 233 kodeksu cywilnego użytkowanie wieczyste pozwala na:

- korzystanie z gruntu w granicach umowy, ustaw i zasad współżycia społecznego,

- pobieranie pożytków i innych dochodów

- rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego, jednak z ograniczeniami w stosunku od prawa własności.

Czas trwania prawa użytkowania wieczystego mieści się od 40 do 99 lat, z możliwością przedłużenia.

 

Większość spółdzielni mieszkaniowych w Polsce korzysta z gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi na gruntach w użytkowaniu wieczystym, Część już je wykupiła, nawet po preferencyjnych warunkach. Teraz nie będzie już przeszkód do ustanowienia faktycznej własności.

 

Informacje o budowanych mieszkaniach lokatorskich w Twojej lokalizacji.

Zapisz się na mieszkanie lokatorskie

Możesz skorzystać z pomocy banków współpracujących z nami.

Preferencyjne finansowanie wkładu mieszkaniowego

Skorzystaj z pomocy banków i partnerów współpracujących z nami.

Finansowanie remontu lub prac wykończeniowych

5 propozycji mieszkań dla budynków spółdzielczych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego

Wybierz projekt mieszkania dla siebie